ΟΠΕΚΑ: доступ до платформи по оформленню дитячої допомоги 2020 відкрито

6 березня, було відкрито доступ до платформи для подачі електронної заяви А21, щодо признаення дитячої допомоги. Дана програма покликана субсидіювати сім’ї із низьким рівнем доходів та які мають залежних від батьків дітей.

Отримувачі допомогти можуть подавати заявку через електронну платформу idika.gr чи за допомогою сайту opeka.gr. Для визначення розміру допомоги в першому півріччі будуть використовуватися дані про доходи сім’ї на основі податкової декларації 2018 року.

Перші виплати 2020 року поступлять на рахунки 31 березня, в останній робочий день місяця (як це зараз встановлено для виплати допомоги) всім тим, хто оформить вірно нову заявку. Платформа для подачі завок залишатиметься відкритою до середини березня.

Прохачами допомогти можуть виступати як громадяни Греції так і іноземці, що легально проживають в Греції.